שעות פתיחה – מעמ פתח תקווה

 

מעמ פתח תקווה (44)

כתובת: ההסתדרות 26 פתח תקווה

טלפון: 03-9394242

מחלקות:

פקיד קבלת קהל

א', ב', ד', ה' 8:30-13:00

ב', ד' 15:00-18:00

טלפון:
03-9394200-06,09
פקס:
0768094183
03-9348608

אכיפה

א', ב', ד', ה' 8:30-13:00

ב', ד' 15:00-18:00

טלפון:
03-9394255
פקס:
0768094137

אכיפה

א', ב', ד', ה' 8:30-13:00

ב', ד' 15:00-18:00

טלפון:
03-9394207,57,48
פקס:
0768094151,58,35

ביקורת חשבונות
8:30-13:30
טלפון:
03-9394234,33
פקס:
03-9315700

לשכת הגובה

א', ב', ד', ה' 8:30-13:00

ב', ד' 15:00-18:00

טלפון:
03-9394275
פקס:
0768094176

לשכת סגן גובה

א', ב', ד', ה' 8:30-13:00

ב', ד' 15:00-18:00

טלפון:
03-9394216
פקס:
0768094146

יועץ משפטי
8:30-13:30
טלפון:
03-9394258
פקס:
0768094175

מחלקת החזרים

א', ב', ד', ה' 8:30-13:00

ב', ד' 15:00-18:00

טלפון:
03-9394220,21
פקס:
0768094189

הנהלה/לשכת הממונה

א', ב', ד', ה' 8:30-13:00

ב', ד' 15:00-18:00

טלפון:
03-9394215
פקס:
03-9346476

הסדרים

א', ב', ד', ה' 8:30-13:00

ב', ד' 15:00-18:00

טלפון:
03-9394223,08
פקס:
0768094134,22

אכיפה – קביעות

א', ב', ד', ה' 8:30-13:00

ב', ד' 15:00-18:00

טלפון:
03-9394252,51,49
פקס:
0768094121,74,028

אכיפה קנס מנהלי

א', ב', ד', ה' 8:30-13:00

ב', ד' 15:00-18:00

טלפון:
03-9394245
פקס:
0768094164

אכיפה – חובות

א', ב', ד', ה' 8:30-13:00

ב', ד' 15:00-18:00

טלפון:
03-9394218,19,94
פקס:
0768094136,39,29