שעות פתיחה מע"מ נתניה

 

 

משרד פקיד שומה נתניה (מפה)

מר אילן עדני, רו"ח

פקיד השומה

רח' סמילנסקי 6, נתניה 42432

כתובת

למידע לגבי שעות קבלת קהל לחץ כאן

 

שעות קבלה

09-8602525

מספר טלפון מרכזיה

09-8602601

טל' פקיד השומה

09-8343261

פקס

גב' עדי וולק, רו"ח, טל':09-8602602

סגנית פקיד השומה

מר יעקב גולדברג, טל':09-8602510

גובה ראשי

משרד מע"מ אזורי – נתניה

מר דן פלד         שם מנהל היחידה

רח' סמילנסקי 8, נתניה, מיקוד 42432    כתובת

maam.netanya@mc.shaam.gov.il         כתובת המייל

ימים א'-ה' 13:30 – 08:30          שעות קבלה

צפון-מכמורת, דרום-רעננה, מזרח-הקו הירוק       תחום שיפוט

מס' הפקס         מס' הטלפון       שם היחידה

09-8606353     09-8606333     מרכזיה

09-8606353     09-8606301     סגן ממונה אזורי

09-8624955     09-8606333     גבייה

09-8606338     09-8606333     אכיפה

09-8626071     09-8606333     ביקורת חשבונות

09-8606363     09-8606333    

מח' בלו דלק

 Posted by at 12:28