שעות פתיחה מס הכנסה פ'ש רחובות

 

מס הכנסה – פ'ש רחובות

רחובות

רח' רוז'נסקי 11

שעות פתיחה מס הכנסה

גביה קומה 5 א,ב,ד,ה 13:00 -8:30 ב,ד 18:00 -15:00 ג-אין קבלת קהל 08-9446644
מענה
טלפוני
8:30-13:00
076-8093184 רחובות
חוליה מרכזית עצמאים קומה 3 א,ב,ד,ה 13:00 -8:30 ב,ד 18:00 -15:00 ג-אין קבלת קהל 08-9446644

מענה
טלפוני
8:30-13:00

076-8093183 רחובות
חוליה מרכזית חברות קומה 3 א,ב,ד,ה 13:00 -8:30 ב,ד 18:00 -15:00 ג-אין קבלת קהל 08-9446644
מענה
טלפוני
8:30-13:00
076-8093189 רחובות
שירות תפעול ורשת קומת כניסה א,ב,ד,ה 13:00 -8:30 ב,ד 18:00 -15:00 ג-אין קבלת קהל 08-9446644
מענה
טלפוני
8:30-13:00
076-8093185 רחובות
מידע על העלמות מס קומה 2 לפי תאום מראש 08-9446615 076-8092551 רחובות
חולית פיצויים קומת כניסה א,ב,ד,ה 13:00 -8:30 ב,ד 18:00 -15:00 ג-אין קבלת קהל 08-9446644
מענה
טלפוני
8:30-13:00
076-8093182 רחובות
תאומי מס והחזרי מס קומה כניסה א,ב,ד,ה 13:00 -8:30 ב,ד 18:00 -15:00 ג-אין קבלת קהל 08-9446644
מענה
טלפוני
8:30-13:00
076-8093182 רחובות
מש"מ – שלוחת רחובות קומת כניסה א-ה 8:30-13:00 א,ב,ד 15:00-18:00 08-9446644 רחובות
 Posted by at 11:10