שעות פתיחה מס הכנסה פ'ש אשקלון

 

 מס הכנסה – פ'ש אשקלון

אשקלון

רחוב הגבורה 9

שעות פתיחה מס הכנסה פ'ש אשקלון

גביה קומה ב' א,ב,ד,ה- 08:30-13:00 ב,ד- 15:00-18:00 יום ג'-אין קבלת קהל 08-6836067 076-8093099 אשקלון
החזרי מס קומה א' חדר 115 א,ב,ד,ה- 08:30-13:00 ב,ד- 15:00-18:00 יום ג'-אין קבלת קהל 08-6836004

08-6836011

076-8093104 אשקלון
תאומי מס קומה א' חדר 106,105, 110, 114 א,ב,ד,ה- 08:30-13:00 ב,ד- 15:00-18:00 יום ג'-אין קבלת קהל 08-6836005

08-6836006

076-8093104 אשקלון
חוליה מרכזית עצמאים קומה א' חדר 118,119 א,ב,ד,ה- 08:30-13:00 ב,ד- 15:00-18:00 יום ג'-אין קבלת קהל 08-6836021
086836022
076-8093106 אשקלון
חוליה מרכזית חברות קומה א' חדר 111,110 א,ב,ד,ה- 08:30-13:00 ב,ד- 15:00-18:00 יום ג'-אין קבלת קהל 08-6836012
08-6836015
076-8093106 אשקלון
שירות תפעול ורשת קומה ב' חדרים: 220, 223, 233 א,ב,ד,ה- 08:30-13:00 ב,ד- 15:00-18:00 יום ג'-אין קבלת קהל 08-6836066 076-8093102 אשקלון
מידע על העלמות מס קומה ב' חדר 222 לפי תאום מראש 08-6836065 076-8093119 אשקלון
חולית פיצויים קומה א' חדר 104,105 א,ב,ד,ה- 08:30-13:00 ב,ד- 15:00-18:00 יום ג'-אין קבלת קהל 08-6836003 076-8093104 אשקלון
ניהול ספרים קומה ב' אין קבלת קהל 08-6836081 076-8093100 אשקלון
מש"מ – שלוחת אשקלון קומת כניסה א-ה 8:30-13:00 א,ב,ד- 15:00-18:00 08-6836123
מענה
טלפוני
עד
השעה
13:00
אשקלון
מוקד פיצוים ונזקי איבה – אזור הדרום אשקלון ב,ד 9:00-13:00 ואחה"צ 14:00-15:30 08-6623300 076-8093101
08-6610923
אשקלון
 Posted by at 10:34